Ta med din familj Working In Sweden

7046

Dokumentär SVT Play

5 a kap. 1 §3 En ansökan från en utlänning om är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige . Migrationsverket beskriver familjemedlem så här: Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo uppehållsrätt.

Familjemedlem till eu medborgare

  1. Arets bil 2021
  2. Personliga mål
  3. Botox misslyckad
  4. Mån om engelska
  5. Sandströms nätentreprenad ab
  6. Rexel lediga jobb
  7. Ärkebiskopen antje
  8. Teknika de

Du kan läsa mer om EU-medborgares rättigheter på Migrationsverkets hemsida, till exempel här och här. För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett uppehållskort som baserar sig på EU-rätten och inte nationell lagstiftning. Familjemedlem enligt Utlänningslagen Sambo, make/maka eller registrerad partner till EU-medborgaren. Ogifta barn under 21 år.

Ansök om EU Settlement Scheme settled och pre-settled

Om du är gift med en EU-medborgare kan du ansluta dig till honom eller henne i ett annat EU-land antingen på grund av dina egna rättigheter som EU-medborgare eller som anhörig. Informationen på den här sidan gäller också för EU-medborgares barn och barnbarn som också själva är EU-medborgare och som ansluter sig till sin familj utomlands.

Familjemedlem till eu medborgare

Jag är en familjemedlem till en EU-medborgare

Familjemedlem till eu medborgare

Nästan alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU:s  Rätten för EU-medborgare att Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner  Inga tecken på liv har dock upptäckts – men familjemedlemmar hoppas in i det sista. SD vill stoppa bidrag för icke EU-medborgare.

Handledningar. Lagar & förordningar. Uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar.
Granit abu abu tua

Familjemedlem till eu medborgare

Familjemedlemmar som är EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållskort. Däremot ska familjemedlemmen folkbokföra sig hos Skatteverket genom ett  1.4 Familjemedlemmar till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt bosatt).

Som EU-medborgare i Sverige har du rätt till: • Att hitta arbete i ett annat EU-land • Att arbeta i ett annat EU-land utan arbetstillstånd och uppehållstillstånd • Att bo i ett EU-land, så länge du arbetar • Att stanna kvar i EU landet efter att arbetstillståndet har gått ut. Samma rättigheter har familjemedlemmar till EU EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten (artikel 7.1.d) (För samtliga krav som ger en EU-medborgare uppehållsrätt, se artikel 7.1 i rörlighetsdirektivet) Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:7). Dina familjemedlemmar.
Stockholm city stockholm central

strömma kanal stockholm
sparbanken logga in privat
överklaga försäkringskassan jurist
paulius poska
olycka skåne igår

Konsekvenser för finska medborgare - Statsrådets kansli

Om du ska vistas i Finland i över tre månader  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området  Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i  Detta gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare som nyttjat sin fria rörlighet.

Jag är en familjemedlem till en EU-medborgare

Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Rätten för alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar att bo, arbeta eller studera i andra EU-länder är en av hörnstenarna inom EU, och många EU-medborgare och brittiska medborgare har gjort sina livsval baserat på denna rätt till fri rörlighet. För EU-medborgare med giltigt ID-kort eller pass gäller följande: De kan resa till ett annat EU-land utan in- eller utresevisering. Familjemedlemmar som inte är EU-medborgare behöver varken in- eller utresevisering om de har ett giltigt uppehållskort.

Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp. EU-domstolen har behandlat frågor från en belgisk domstol, som rör möjligheten att utvisa personer trots att de är familjemedlemmar till EU-medborgare. De som skulle utvisas hade ansökt om tillstånd på grund av familjerelationen men eftersom de redan hade återreseförbud, i vissa fall på grund av säkerhetsskäl, prövades inte dessa ansökningar.