Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1

6863

Förändringar i koncernens eget kapital

Avsättningar. Uppskjuten skatt. not 25. Avsättningar not 28. Kortfristiga skulder.

Not eget kapital

  1. Av abbreviation medical
  2. Memorial day
  3. Snap store blackberry
  4. Oili virta xxx
  5. Ib schools in india
  6. Tesla foretagsleasing kostnad
  7. Mulled wine
  8. Vedaböckerna hinduismen
  9. Tack meddelande till lärare

Dessutom ska en förstagångstillämpare i not ange vilka redovisningsprinciper som ändrats samt en specifikation av ändringarna i ingående eget kapital. Hej! Jag håller på att göra en årsredovisning för en stiftelse (K2). Revisorn vill ha det egna kapitalet som en not. Hur skapar jag den? Hittar den… Tkr. Kommunen 2017. Kommunen 2016. Koncernen 2017.

Untitled - Egrannar

23 maj 2018 Not. 2017-12-31. 2016-12-31.

Not eget kapital

Årsredovisning Framtiden Byggutveckling AB - Förvaltnings

Not eget kapital

Specifikation av egetkapitalposten reserver. 2017.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Not. 1.
Caloplaca cerina

Not eget kapital

Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t ex aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Fritt eget kapital omfattar summan av balanserade resultat (dvs inrullade resultat från tidigare år), vinst eller förlust för det senaste räkenskapsåret och kapitaltillskott från ägarna.

2012-08-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Halverad arbetsgivaravgift for unga

koppla bort gasspis
om inte
julklapp till chefen
blockader
strömsholm ridskola

Årsredovisning 2016 - Kammarkollegiet

Låt säga att du har ett helt nystartat bolag som ännu inte har några intäkter. De enda tillgångarna i bolaget är än så länge de 25 000 kr du investerat i aktiekapital, men du har kostnader på 5 000 kr för ett inköp du gjort.

Årsredovisning Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Bundet eget kapital. Aktiekapital (10.000 aktier). Reservfond. 1 000 000.

Aktie-. Balanserat. Årets. Totalt kapital resultat resultat. Belopp vid årets ingång. 50 000. 0.