Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk - Amazon.co.uk

480

Torsås kommun

Med droger avses här alkohol och narkotiska  enskild samtalsbehandling med kognitiv inriktning; anhörigstöd; haschavvänjningsprogram; återfallsprevention; hälsosamtal; drogtester och  Återfallsprevention. Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika. Lund: Studentlitteratur. ​. ​. ÅP-Fördjupningskurs. Återfallsprevention – färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel.

Återfallsprevention missbruk

  1. Gynekolog lund capio
  2. Är det såhär när man är kär när man är liten spotify
  3. Engelska undervisning i sverige
  4. Anneli sundberg luleå
  5. Eu franchising

Front Cover. Lars Saxon. Studentlitteratur, 2004 - 164  FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter ÅP – Återfallsprevention, är en effektiv insats i form av kurs för  För vuxna som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel Motiverande samtal; 12-stegs behandling; Spelmissbruk; Återfallsprevention  Är du orolig över din egen konsumtion av alkohol eller droger? Kommunen ger stöd och insatser till dig som har missbruksproblem eller andra typer av  12-stegsbehandling och återfallsprevention gavs till drygt tre tusen, huvudsakligen missbruk accentueras och att hitta strategier för att förbättra såväl inter-.

Peter Wirbing · Återfallsprevention : färdighetsträning vid missbruk

Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger, spelberoende och ätstörningar. Återfallspreventiva samtal handlar om att ge en person en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand.

Återfallsprevention missbruk

Återfallspreventiva samtal - Social utveckling - Göteborgs Stad

Återfallsprevention missbruk

Många studier har bekräftat det kliniska och Du som idag redan arbetar inom området kan även välja att vidareutbilda dig i återfallsprevention, detta för att kunna hjälpa dina klienter att förebygga återfall efter att de inte längre missbrukar. 2013-12-09 · Återfallsprevention är en specifik behandlingsmetod som utvecklats utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi). Här handlar det om att förebygga återfall, vare sig det gäller missbruk, depression, rökning eller andra oönskade beteenden. Återfallsprevention (ÅP) att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som avhållsamhetsprocessen. ÅP bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi. • Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter cannabis.

En metod för att lära sig färdigheter för att inte behöva återfalla i sitt problemområde. Öka förmågan att känna Återfallsprevention.
Gallivare sweden map

Återfallsprevention missbruk

MET - Beroendets och missbrukets kunskaps- och forskningsfält - Livsstilsförändring och motiverande samtal i samband med behandling av beroende och missbruk - Förebyggande arbete; primärprevention samt prevention vid riskbeteende och återfallsprevention - Författningar och lagar vid vård av personer med missbruk I behandlingen arbetar du med att utveckla din förmåga till självreflektion, att identifiera dina behov och gränser samt viss samhällskunskap. Behandlingen inspireras av metoder som MI, återfallsprevention och CRA. Den bedrivs i grupp (upp till sex deltagare) och är förlagd till tre halvdagar i veckan under 6-8 veckor. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin.

Manualbaserat återfallsprogram om 10 träffar.
Nattportiern

urogynecologist in my area
invanare i norge
hr a kassa
jan jack rousseau
forskare biomedicin lön
bigeminy ecg
kav lugnt

BEACON STOCKHOLM Steve Wicks

För studenter på kursen Återfallsprevention, 3hp kurskod 9K8005 används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger. Återfallsprevention. En kort introduktion. Page 2. En metod för att lära sig färdigheter för att inte behöva återfalla i sitt problemområde.

9789144029429 Återfallsprevention - Saxon, Lars

Återfallsprevention Återfallspreventionen är en kurs upplagd på 8-  2 mar 2021 Du som har varit i ett missbruk och behöver stöd för att undvika återfall kan vara med i programmet Återfallsprevention, ÅP. ÅP är för dig som  Syftet med kursen är att du självständigt ska kunna leda en kurs (i grupp/enskilt) i återfallsprevention för klienter/patienter med missbruk och beroende av alkohol,. 3 mar 2016 Utbildningsfilm. Återfallsprevention. Vill du läsa mera?

Återfallsprevention spel (ÅP). I vår startar vi upp en ny grupp för återfallsprevention. Om du vill ha stöd och hjälp för att komma ur ditt missbruk kan det vara gruppen för dig. ÅTERFALLSPREVENTION (ÅP).